SWAAB juridisch project management B.V.

Marc Swaab is een zelfstandig gevestigd ervaren (interim) bedrijfsjurist en levert op tijdelijke en/of projectbasis juridische diensten en interim management aan opdrachtgevers binnen de publieke sector en het (intern)nationale bedrijfsleven, van MKB tot multinationals, op het gebied van zowel life sciences (biotech en farma) als material sciences (o.m. (petro)chemie).

Met behoud van onafhankelijkheid; sterke teamspeler en dealmaker met accent op (inter)nationaal contracteren, intellectueel eigendomsrecht, (technologie-) licensering en ontwikkeling, mededingingsrecht, M&A, procesvoering, legal best practices en compliance, in zowel afdelingsondersteunende als aansturende rol.

Swaab

Swaab

Marc Swaab

(een uitgebreid c.v. wordt u op verzoek toegezonden)

mr Marc Swaab (Den Haag), doctoraal Civiel recht, Rijksuniversiteit Leiden (1992). Na te hebben gewerkt als advocaat in Nederland en de Nederlandse Antillen (beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten, 1996), heb ik in 1997 de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en ben sinds 2001 werkzaam als zelfstandig gevestigd bedrijfsjurist.

juridisch

Ik adviseer voornamelijk ondernemingen op het gebied van het algemene civiele en bedrijfsrecht met een sterk accent op (inter)nationale handelscontracten, intellectueel eigendomsrecht, (technologie) licenties en ontwikkeling, mededingingsrecht, M&A, best practices en compliance.

Mijn cliënten bestrijken een breed gebied binnen het (inter)nationale bedrijfsleven en de publieke sector, variërend van biotech, farmaceutische industrie, (academische) ziekenzorg, voedingsindustrie, (petro)chemie, tot bank en verzekeringswezen, ICT en de luchtvaart.

Kernwaarden van mijn dienstverlening:

  • Leveren van hoogwaardige kwaliteit door een gedegen kennis van zaken en brede ervaring op het gebied van juridische interim dienstverlening
  • Oplossings- en Resultaatgericht
  • Integer en Betrokken
  • Flexibel en Inventief
  • Onafhankelijk

Ik voer de aan mij verleende werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit en conformeer mijzelf hierbij aan de “Gedragsregels voor Zelfstandige Juristen”, zoals opgesteld door OndernemendeJuristen B.V. te Amsterdam (en in te zien via deze website).

project

Ik hanteer een duidelijke projectgerichte aanpak die getuigt van een goede kennis van zaken, eigenaarschap en het ter tafel brengen van cliënt gerichte oplossingen. Mijn opdrachten betreffen juridische interim-werkzaamheden voor de korte of middellange termijn maar ook advieswerk op incidentele basis. Te allen tijde streef ik naar een duurzame relatie met mijn cliënten.

management

Wanneer dit mogelijk is, lever ik praktische en pragmatische oplossingen voor vaak complexe vraagstukken. Echter, mijn doelstelling is niet perse beperkt tot een snelle beslechting van een juridisch probleem of de oplevering van het overeengekomen project. Ik houd een scherp oog op de onderliggende bedrijfs- or organisatiebelangen en streef daar waar mogelijk naar lange termijnoplossingen en het leveren van een blijvende toegevoegde waarde voor mijn cliënten.

Opdrachten worden uitgevoerd op basis van een helder plan van aanpak, tussentijdse evaluatie en een voortdurende bewaking van de overeengekomen doelstellingen.

Ik werk als zelfstandig gevestigd bedrijfsjurist altijd onafhankelijk van en buiten gezagsbetrekking tot mijn opdrachtgevers. Tenslotte werk ik conform de eisen van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en hanteer eigen standaardovereenkomsten van opdracht welke specifiek door de Belastingdienst zijn goedgekeurd.

Al mijn werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Swaab juridisch project management B.V., geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. 51450259. Op alle rechtsverhoudingen van Swaab zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en zijn in te zien via deze website.